Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Г -                                                                                                                                                                       

Габарит

Допустими максимални размери на товара.

Газене на кораб

Дълбочината, до която корабът потъва във водата. Газенето се съобразява с товарната марка на кораба. От Газене може да се определи с помощта на товарна скала тежината на натоварената и разтоварената стока.

Гаранция

Задължение, което едно физическо или юридическо лице(гарант) поема пред второ лице, да изпълни определен ангажимент (най-често паричен) за сметка на трето лице, ако последното не изпълни договорно поето задължение към второто лице.

Гаранция "Дюкроар"

Гаранция, давана от банката в полза на продавача срещу рисковете, произлизащи от неплатежоспособност на купувача.

ГАТТ

Всеобщо споразумение за митата и търговията.

Генерален товар

Опакован морски товар. За разлика от еднородните насипни или наливни товари, за които се използуват главно трамповни кораби, генерален товар се превозват обикновено с линейни кораби.

Географска опция

Условие в чартърен превозен договор (Вж. Чартър), според което наемателят на кораб може да избира между няколко пристанища в определена географска област за товарене или разтоварване на кораба. При географска опция корабособственика завишава фрахта спрямо фрахтовата ставка за фиксирано товарно или разтоварно пристанище.

"Горещи пари"

Краткосрочни спекулативни капитали, които бързо се прехвърлят от една страна в друга или от една валута в друга, за да получат по-голяма изгода от разликите в лихвеното равнище и от очакванията за изменение на валутните курсове."Горещи Пари" съдействуват за изравняване на условията на кредитните и валутните пазари в капиталистическите страни, но наред с това те предизвикват внезапни и значителни изменения в платежните баланси на отделните страни и сътресения в платежно-кредитните системи.

Гратис (безплатно)

Термин, който във външнотърговската практика означава, че дадена операция или услуга се извършва безплатно(безвъзмездно). Такива са случаите на изпращане безплатни мостри и образци на стоки на потенциални купувачи, монтажни инструменти и материали и др. в някои случаи амбалажът не се заплаща от купувача.

Гратисен период

Срок след отпускането на един кредит, през който не се извършват погашения по него. Гратисен период трае от датата на отпускането на кредита до датата на първата погасителна вноска.

Гратисни дни

Допълнителни дни , които се дават на длъжниците по търговски ефекти да уредят задължението си след падежа. В някои страни гратисните дни не се допускат. Гратисните дни са 1,2 или 3.

Гроса

12 дузини, 144 бройки от дадена стока.

- Г -