Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- У -                                                                                                                                                                       

Уговорки в коносаментите

Правят се от превозвача, ако не е проверявал теглото, количеството, особените свойства и състоянието на товара. Превозвачът е длъжен да отбележи в коносамента уговорка за външното състояние на товара или на неговата опаковка, ако те не съответствуват на данните, посочени от товародателя. За да може да получи коносамент без забележка, товародателят може да даде на превозвача специално гаранционно писмо, в което да декларира, че снема отговорностите от превозвача, ако в стоката или опаковката се появят дефекти. Вж. Летър оф индемнити.

“Удобен флаг”

Термин, прилаган за регистрация на кораби в страни, които предоставят по-изгодни условия за корабопритежателите: ниски данъци и такси, по-либерално трудово законодателство, ниско трудово заплащане, по-свободни технически изисквания към корабите и други. Страни с удобен флаг са: Либерия, Панама, Бахамските острови, Бермудските острови, Кипър и други.

Узо тара

Обичайна трата.

Уиндоу дресинг

Буквално – декориране на витрина. Мерки за преукрасяване на баланса на стопанско предприятие към балансова дата чрез действително или мнимо подсилване на ликвидността.

Ултимо

Последен ден от месеца.

Уол-стрийт

Улица, в Ню Йорк, на която се намира най-голямата в САЩ и в света фондова борса и седалищата на най-големите банки. С Уол-стрийт се отъждествява пазара на ценни книжа, кредитният и валутния пазар в САЩ.

Управленски контракт

Една компания управлява цялостната дейност или осъществява определени управленски функции на договорна основа в една чужда компания.

Упражнена цена

Цената, определена в опцийния контракт, на която базовия фючърсен контракт или стока ще премине от продавача към купувача.

Уравняване

Процедура, при която клиринговата къща или клиринговата асоциация става купувач на всеки продавач на фючърс и продавач на всеки купувач на фючърс и поема отговорността да защити купувачи и продавачи от финансови загуби, като осигурява изпълнението на всеки контракт.

Ускорено плащане

Форма на вътрешни разплащания, при която банката заверява незабавно сметката на доставчика при неговото искане и задължава сметката на купувача.

Условна сделка

Сделка, при която страните се договарят, че сделката ще се счита за префекта, ако се изпълни определено условие.

Учредителна акция

Акции, които се разпределят между учредителите на едно акционерно дружество и се ползуват с привилегии пред обикновените акции. Вж. Привилегирована акция.

- У -