Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Х -                                                                                                                                                                       

Хагски правила

Еднообразни правила, уреждащи отношенията между товародатели, превозвачи и товарополучатели при морските превози.

Хазна

Вж. Трезор.

Хеджиране

Заемане на позиция на фючърсния пазар, противоположна на позицията, държана на пазара с налични стоки за намаляване до минимум на риска от финансови загуби в резултата на неблагоприятна промяна на цената.

Хибридни инструменти

Финансови инструменти, които притежават в различни комбинации характеристиките на форуърдни договори, фючърсни контракти, опцийни контракти, кредитни инструменти, лихви върху банкови депозити и други лихви.

Хомологация

Съдебно решение, с което се утвърждава сключен конкордат (вж. Предпазен конкордат) между несъстоятелен длъжник и неговите кредитори.

Хоризонтален анализ

Проверка на финансовото състояние на предприятие чрез съпоставяне имуществата му, отразени в актива на баланса, с източниците на средства, посочени в пасива.

Хот мъни

Горещи пари. Краткосрочни спекулативни капитали, които бързо се прехвърлят от една страна в друга под влияние на променящите се условия на паричните или валутните пазари.

- Х -