Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

Експортно ориентирани сектори

Основна цел на анализа е оценката и разкриването на механизма на въздействие на отвореността и експортната ориентация върху растежа на националната икономика. Постигането на тези цели се осъществява при отчитане на огромното многообразие на връзките между българското национално стопанство и заобикалящата го външна среда. Приоритет на анализа е въздействието на двете основни форми за катализиране на експортния потенциал на българската икономика и външноикономически връзки, а именно: външната търговия и притока на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Тези два фактора са ключови за растежа на всяка икономика и осигуряват естествената база за формирането и устойчивото развитие на експортния потенциал. Анализът и оценката на експортния потенциал в анализа се разглежда от гледна точка на ключовото му значение за развитието на българската икономика в условията на световната икономическа криза. При значителното свиване на вътрешното потребление, реалния фактор за растеж на икономиката е експортната й ориентация и реализирането като структура и обеми на експортния потенциал. Доколкото наличната статистическа информация позволява, в доклада са представени оценки и анализи от една страна на влиянието на двата ключови фактора (външната търговия и притока на преки чуждестранни инвестиции) върху устойчивото развитие на експортния потенциал и от друга на въздействието на развития експортен потенциал и външноикономически връзки върху икономическия растеж на България. Обстоятелството, че България вече повече от 3 години е в Европейския съюз (ЕС) като негов пълноправен член е допълнителен мотив да се потърси и отговор на въпроса “как се отразява членството на страната ни в ЕС върху развитието на иновациите, конкурентоспособността на националното стопанство, на външната търговия и притока на ПЧИ в България, а оттук – и върху растежа на националната икономика?”.

Съдържанието на тази страница е достъпно само за регистрирани потребители. Моля да влезете в портала с потребителското си име и парола или да се регистрирате тук.