Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

Експортен потенциал

Износ и внос по сектори на Стандартната външнотърговска класификация

 

за 2009, 2010 и 2011 Г.

 

Сектори на SITC

Износ - FOB

Внос - CIF

2009

2010

2011

2009

2010

2011

млн. левове

 

млн. левове

 

Общо

22881.8

30488.1

9818.6

33006.0

37476.5

9818.6

  в т.ч. ЕС

14854.8

18567.5

57.0

19789.7

21996.8

57.0

Храни и живи животни

2374.2

3258.4

788.1

2625.6

2856.9

765.3

в т.ч. ЕС

1850.1

2473.6

611.7

1992.6

2309.8

618.9

Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн

677.1

681.4

195.7

476.0

494.7

104.6

  в т.ч. ЕС

361.4

278.3

84.0

345.5

348.5

69.3

Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)

1650.4

2646.8

863.6

2253.1

3146.2

625.5

  в т.ч. ЕС

960.7

1553.8

511.8

558.1

1100.1

272.0

Минерални горива, масла и подобни продукти

2956.8

4141.8

1 259.1

6599.8

8410.0

2 358.4

  в т.ч. ЕС

975.8

1035.8

208.2

925.0

1298.7

288.4

Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход

154.8

203.1

45.6

136.2

171.0

52.6

  в т.ч. ЕС

110.5

152.5

33.1

91.4

126.0

41.4

Химични вещества и продукти

1759.4

2420.7

724.2

3693.0

4407.0

1 239.4

  в т.ч. ЕС

711.2

980.3

352.6

2945.6

3540.7

983.7

Артикули, класифицирани главно според вида на материала

5263.7

7069.3

2 548.1

5684.4

6352.3

1 718.2

  в т.ч. ЕС

3507.3

4405.0

1 613.9

3806.7

4172.1

1 078.1

Машини, оборудване и превозни средства

3853.3

5105.2

1 555.4

8844.7

8745.9

2 264.5

  в т.ч. ЕС

2787.3

3645.1

1 133.8

7066.9

6886.6

1 815.2

Разнообразни готови продукти, н.д.

4166.0

4930.7

1 353.4

2613.4

2773.8

664.7

  в т.ч. ЕС

3584.1

4031.3

1 130.0

1990.1

2132.5

509.5

Стоки и сделки, н.д.

26.1

30.7

485.4

79.8

118.7

25.4

  в т.ч. ЕС

6.4

11.8

-5622.1

67.8

81.8

-5619.5

1 Предварителни данни към 11.03.2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

фиг. 22. Износ по страни като процент от общия износ

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

фиг. 1. Внос по страни като процент от общия износ

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

фиг. 2. Износ по страни в хил. Евро

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

фиг. 3. Внос по страни в хил. Евро

 

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

фиг. 4. Износ на стоки, разпределение по сектори в проценти

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

фиг. 5. Внос на стоки, разпределение по сектори в проценти