Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

<<<май 2019>>>
 пвсчпсн
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789
 
 

Насърчаване на интернационализацията на МСП

Под интернационализация на предприятията се разбира процесът на излизане и нарастващото им включване в международните пазари. Доскоро интернационализацията се свързваше главно с вноса и износа на предприятията. Днес обаче, интернационализацията се разглежда като много по-сложен комплекс от дейности - наред с традиционният внос и износ, в нея се включват още партньорство с чуждестранни фирми, привличане на чуждестранни инвестиции или създаване на чуждестранни представителства, участие в международни клъстери и мрежи и други.

През 2010 г. 12% от МСП са осъществили внос, а 5% са реализирали износ на стоки и услуги. В 77% от случаите експортните предприятия изнасят директно сами, а 17% изнасят чрез търговци или агенти. Близо една трета от изнасящите компании са под-доставчици на фирми в чужбина, а една четвърт имат свои под-доставчици извън страната. Сред фирмите износители малко над една четвърт не могат да осигурят постоянство в качеството и количеството на изнасяната продукция.

Нивото на информираност за международните пазари през последната година е много ниско - едва 6% от предприятията считат, че разполагат с достатъчно новопостъпила информация.

Налице е известна активност по отношение на участието в изложения и панаири, като най-често посещаваните такива са в чужбина - почти всяко пето предприятие заявява, че е участвало в такива изложения. Освен в тях, предприятията са участвали и в кооперационни борси, бизнес делегации, международни бизнес форуми, но наблюдаваните дялове на такива участия все още са относително ниски.

95% от предприятията имат ниска степен на интернационализация на дейността. Останалите 5% имат  по-скоро ниска или нито ниска, нито висока степен на интернационализация.

Най-интернационализирани са средните предприятия — над два пъти повече от микро и малките предприятия. Предприятията в сферата на производството са с най-висока степен на интернационализация.

Един от големите успехи на ЕС е създаването на огромен единен пазар от над 450 милиона потребители. През последните години се забелязва увеличаване на фирмите износители сред МСП. Въпреки това в огромната си част МСП произвеждат само за вътрешния пазар и се конкурират на този пазар, без да могат да се възползват от присъединяването към ЕС, а делът на изнасяната продукция от сектора е много малък. Ето защо, секторът има нужда от подкрепа за изграждане на капацитет в предприятията, който да е предпоставка за успешната им интернационализация.

Това може да стане чрез предоставяне на повече информация, провеждане на обучения, участия в международни панаири и изложения, бизнес делегации и други. 

Перспективите за по-нататъшното участие на МСП в международната търговия, запазването на тяхната жизнеспособност и конкурентоспособност ще зависят от непрекъснатото съобразяване с бързо променящите се пазарни условия, както и от усиленото търсене на нови пазарни ниши и партньори. Благоприятна перспектива в това отношение предоставя участието в европейските програми и структурните фондове на ЕС. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” залага като приоритет укрепването на международните позиции на българското производство като за целта се предвижда специална подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа.

Чрез изпълнението на проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013: Операция 4.2. „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари” се цели разширяването на обхвата и инструментариума за изпълнение на посочените дейности и постигането на по-устойчиви резултати.

Дейностите, заложени в проекта, са насочени към подобряване интегрирането на българската икономика към Общия пазар и към световните пазари:

 • Разработване на национален експортен интернет портал и поддържане на база данни на български предприятия с експортен потенциал

Дейността предвижда създаването на двуезичен (на български и английски) интернет портал, чрез който да бъдат предоставяни специализирани услуги и достъп до информация, улесняващи присъствието на българските компании на международните пазари.

 • Разработване на секторни експортни стратегии, анализи и политики

Идентифициране и използване на потенциалните възможности за износ конкретно за всеки индустриален сектор. Подпомагане на интернационализацията на предприятията. Идентифициране на външни пазари, за които стоките от съответния сектор имат предимства.

 • Обучения и информационни семинари, насочени към развитие на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятия 
Провеждане на серия от обучения и семинари от три типа:
  • Въвеждащи обучения и семинари, насочени към предприятия без експортен опит;
  • Информационни семинари върху съществуващите инструменти за насърчаване на износа, предлагани от държавните институции: ИАНМСП, БАЕЗ, БАИ, ББР, промоционалните програми на различни министерства и ведомства и международни програми;
  • Специализирани обучения и семинари по сектори във връзка с разработените секторни стратегии за насърчаване на износа.
 • Информационно-консултантски услуги за подпомагане на експортния потенциал на ИАНМСП

ИАНМСП ще използва информационни и консултантски услуги с цел придобиване на конкретна информация и знания относно състоянието на регионалните пазари като цяло, развитието на дадени продукти и стокови групи, ценова конюнктура и специфични качествени изисквания, търговски техники и методи за разработване и навлизане на конкретни пазари в регионален и продуктов аспект.

 • Организиране на промоционални прояви в страната и в чужбина

Организиране на търговски мисии, бизнес форуми и други промоционални прояви, с участието на представители на фирми износители, чиято цел е адаптиране на даден продукт към изискванията на съответния пазар и разширяване износа на даден целеви пазар, осъществяване на преки контакти между български предприятия и техни партньори за производствено коопериране, обвързани сделки и увеличаване обема на българския износ за приоритетни чужди пазари.

 • Подкрепа на колективно участие на български компании в международни изложения

 - Организиране на участия в изложения, разпределени в трите проектни години
 - Изграждане на щандове с национална идентичност и съобразяване със спецификата на съответния бранш

 • Рекламно-издателска дейност за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

Отпечатване и разпространение на информационно-рекламни материали – секторни брошури и анализи изготвени по дейност 2 и каталози за промоция на българските сектори и продукти в чужбина по време на организираните промоционални прояви.

 • Визуализация и публичност на проекта

Дейността предвижда мерки за разпространение и представяне до възможно най-широк кръг потребители в страната и чужбина на информация относно създадените с настоящия проект възможности.